• Leon Askov er udpeget af retten til syn og skønsmand

    At starte en retsag op kan være en kostbar og slidsom afærre.

  •  

  • Ofte kan uenigheder og tvister forliges i mindelighed, såfremt parterne får kendskab til problemets egentlige kerne.

 

  • Her kan en forløbig udtalelse fra en erfaren syns- og skønsmand være til stor hjælp og give et fingerpeg om, hvordan en sag eventuelt kan ende, samt fortælle hvorvit det er ulejligheden værd at starte en bekostelig retsag op.